גד"ש וירקות - צוות מקצועי

צוות מקצועי גד"ש וירקות

שאול גרף

מו"פ צפון

 

און רבינוביץ' 

מו"פ צפון

 

דר' מרי דפני ילין 

רמי בר זיו

חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו

ד.נ. אושרת 25212