בע"ח - צוות מקצועי

צוות מקצועי בעלי חיים

שם

כתובת

טלפון נייד

דר' אביב אשר

מו"פ צפון

050-2242667

חיים גורליק

מינהל המחקר

 

גיא דוברת 

מינהל המחקר

 

גל פלג שה"מ