נשירים - יעדים

יעדים רב שנתיים תחום נשירים

  • הכנסת כנות וזנים חדשים במינים השונים לשימוש מסחרי.
  • ייעול השימוש בתשומות כ"א, מים וחומרים.
  • שיפור הפוריות, מניעת סירוגיות וייצוב היבול לרמות של כ- 6 טון לדונם (בזני התפוח הצבעוניים). 
  • שיפור איכות הפרי (גודל, צבע, איכות פנימית ומניעת פגעים חיצוניים). 
  • פיתוח והטמעת ממשק הדברה באמצעים ידידותיים למחלות ומזיקים עיקריים 
  • יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים בסיוע מערך הדרכה.