הדרים - יעדים

יעדים רב שנתיים

ההדרים מרוכזים ב- 3 איזורי גידול – עיקרם בעמק החולה, בדרום הגולן, צפון מזרח הכנרת ובגליל מערבי. לאזור יתרונות יחסיים בעיקר בגידול אשכולית אדומה, איכות האשכולית האדומה באזור מהטובים בעולם, האשכולית נקטפת בזכות מגוון אקלימים שונה באזור מחודש ספטמבר ועד חודש אפריל. נעשים במהלך השנים ובעיקר בימים אלה ניסיונות למתג את האשכולית האדומה ע"י הבלטת איכותה הפנימית: אחוז מיץ גבוה מ 45%, בריקס גבוה מ 10% ויחס הבשלה של למעלה מ 7.5. באזור ניטעים בשנים האחרונות שני זני האשכולית האדומה: ריו רד באזור הכנרת וסטאר רובי בעמק החולה. במקביל ניטעים באזור זני טבוריים שונים הנקטפים כל אחד בזמנם לאורך כל העונה: טבורי ניוהול: אוקטובר- דצמבר, טבורי סאמרגולדדצמבר ינואר, טבורי אדום קרה קרה: דצמבר - פברואר, טבורי סמי: פברואר מרץ, טבורי ראוסטנברג: פברואר מרץ וטבורי ציפי פברואר - אפריל.

במו"פ ההדרים האזורי נבחנים כל ממשקי הגידול: השקיה ודישון, גיזום, עיצוב העץ, הגנת הצומח, ויסות גודל הפרי והכוונתו בגודל המתאים ליעדי השיווק השונים, טיפולי אחר קטיף וכד'.

פרי האזור מיועד ברובו ליצוא וחלקו לשוק המקומי. היצוא לכל מדינות העולם: אירופה, המזרח הרחוק ואמריקה הצפונית.

 

• הרחבת סל הזנים האזורי  • ייעול השימוש במים • העלאה וייצוב של היבול בקליפים 4-5 טון/דונם בקליפים החדשים, ושמירה על יציבותו. • מתן מענה למזיקים ומחלות עיקריים באמצעות ממשק הדברה ידידותי והטמעת טכנולוגיות ירוקות • שיפור איכות הפרי בקליפים ובאשכוליות, כולל הגנה מפני רוחות. • שמירת איכות הפרי לאחר הקטיף ומניעת רקבונות • הטמעת הידע בקרב החקלאים