גד"ש וירקות - יעדים

יעדים רב שנתיים תחום גד"ש וירקות במו"פ צפון

  • סיוע מחקרי להתאמת הענף לעלייה במחירי המים לחקלאות, ע"י הכנסת גידולים חדשים והתייעלות בשימוש בתשומות.
  •  פיתוח דרכי התמודדות ידידותיות לסביבה להפחתת נזקי מחלות ומזיקים שונים בגד"ש וירקות תעשייה. 
  •  יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים בסיוע מערך הדרכה.