השפעת מועד הקטיף, חשיפה לסמארט פרש וטמפרטורות האחסון על שזיף יפני מזן 'רואיל זי'