סיור תפוח 11.10.2023

שמרו את התאריך - לו"ז יתפרסם בקרוב