דיון חצי שנתי מיזם פנמה חוות הבננות צמח, בהדרכת נבות גלפז