הרמת כוסית לכבוד קידום מר רפי שטרן לדרגת פרופסור מן המניין