הכנס השנתי בחוות גד"ש לזכרו של דר' שרוליק לוין ז"ל