ועדה מקצועית תחום נשירים

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

 

שמעון זית

מנהל תחום

052-5791717

שרוליק דורון –שה"מ

שה"מ

 

שלומי כפיר

מו"פ צפון

 

עמוס נאור

מו"פ-צפון

 

יעל גרינבלט

שה"מ

 

עומר קראין

מופ צפון

 

רפי שטרן

מו"פ צפון

 

רקפת שרון

מו"פ-צפון

 

יובל עוגני

חוות מתתיהו

 

גל ספיר

מו"פ-צפון

 

עומר קראין

מו"פ צפון