ריכוז כנסי חורף מו"פ צפון ושה"מ 2023-2024

ריכוז כנסי חורף מו"פ צפון ושה"מ 2023-2024

02/01/2024    כנס מטעים בצפון 

30/01/2024    כנס נשירים בהר 

13/02/2024    כנס הדרים

20/02/2024    כנס אבוקדו       

הכנסים יתקיימו בבית גבריאל. 

סדר הנושאים, הדוברים ופרטים נוספים יעודכנו בהמשך. 

ההשתתפות ללא עלות 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלומי כפיר 050-5328009  shlomik@migal.org.il