הרצאות מקצועיות

נא ללחוץ על הקישור המופיע מתחת לשם ההרצאה

יום עיון קינואה כגידול מספוא

https://www.youtube.com/watch?v=r2arGehSc7E&t=1734s

פרופ' רפי שטרן - גידולים במים גיאומתריים להקדמת הבשלת הפרי

https://www.youtube.com/watch?v=XvQgLEE7Pu0

דר' ליאור רובינוביץ' ודר' אביב אשר- קינואה צעירה

https://www.youtube.com/watch?v=F_xS8B0eXRI

דר' ליאור רובינוביץ'- קינואה כגידול חדש

https://www.youtube.com/watch?v=Abhu_dG1_Vw

דר' אמבר היל - זבוב הים התיכון בחינת "נקודות חמות"

https://www.youtube.com/watch?v=I5sqzLs3C0M

 

עיצוב תפוח בדרום אפריקה ע"י אנטון מולר 

https://www.youtube.com/channel/UC8fI8T5YmOorNepUlB2jgwA

 

מחלת צהבון בגלעיניים ע"י דר' רקפת שרון 

https://www.youtube.com/watch?v=KqfsXDl6D54

שתלנות חדשה בתפוח ע"י שמעון אנטמן 

https://www.youtube.com/watch?v=SYJr3_H3I_0

 

התמודדות איזורית הוליסטית במזיקי נשירים ע"י דר' מרים זילברשטיין 

https://www.youtube.com/watch?v=aTy-EP-TR04

מחלות קרקע בגידולי שדה ע"י דר' מרי דפני ילין

https://www.youtube.com/watch?v=Z_HjRFUovDI

 

אדמונית- בקרת טמפ' בגידול בקרקע- מנשה כהן 

https://www.youtube.com/watch?v=AQLyUYpKKjo

 

קבלת צבע בקריפס פינק ע"י דר' עומר קראין 

https://www.youtube.com/watch?v=6VCjhPUEHOQ

מחלת עייפות הקרקע ע"י דר' נבות גלפז

https://www.youtube.com/watch?v=0kQXO250mWM

 

תכנית אינטרודוקציה בגלעיניים ע"י גלית רדל 

https://www.youtube.com/watch?v=NCdaqrpAQZo&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=qelM99mO7IY&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO

התמודדות עם אירועי קיצון אקלימיים באבוקדו ע"י דר' ליאור רובינוביץ'

https://www.youtube.com/watch?v=XONXQEGeHUg

השקיה מאוחרת בכרם יין ע"י דר' עומר קראין 

https://www.youtube.com/watch?v=y83nSZ6PJiM

דילול תפוח ע"י דר' עומר קראין 

https://www.youtube.com/watch?v=rWTr_prrvD0&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=7

הזנת בקר בקינואה ע"י דר' אביב אשר

https://www.youtube.com/watch?v=JTqRTtMg-Ec&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=8

השפעת תאורה על בקר וצאן ע"י דר' אביב אשר

https://www.youtube.com/watch?v=IsuKksw8_K4&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=9

אנרסיה בגלעיניים ע"י כרמית סופר ארד

https://www.youtube.com/watch?v=rzeU4SOqOXU&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=10

פסילת האגס ע"י כרמית סופר ארד

https://www.youtube.com/watch?v=eS5qIf7R0kM&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=11

 

קינואה כגידול שדה חדש ע"י דר' ליאור רובינוביץ'

https://www.youtube.com/watch?v=AgKBQCgIqhk&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=13

שיפור האבקה באבוקדו ע"י פרופ' רפי שטרן

https://www.youtube.com/watch?v=oXtizDnbZBA&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=25

התמודדות עם עש התפוח ע"י דר' רקפת שרון

https://www.youtube.com/watch?v=h5nfvcPiHio&list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&index=27