הענקת אות הוקרה טכנאית מצטיינת לגלית רדל ממועצת הצמחים