נטיעת חלקת כנות מנגו עמק הירדן. המטרה מציאת כנה פוריה ויציבות ביבולים