כרם - צוות מקצועי

ועדה מקצועית כרם יין

טלפון נייד כתובת שם
  מו"פ צפון רקפת שרון
  שה"מ תרצה זהבי
  מו"פ צפון עומר קראין