כרם - יעדים

יעדים רב -שנתיים תחום כרם יין

  • איתור כלים להפחתת התפשטות וירוסים והפחתת נזקיהם.
  • הרחבת היישום של שיטות ממשק ידידותיות להדברת מזיקים ומחלות.
  • הרחבת שימוש במיכון לחסכון בכ"א ובעלויות הייצור בכרם.
  • הכנסת זנים חדשים, עמידים למחלות. 
  • יישום והטמעת הידע בקרב הכורמים סיוע מערך הדרכה.
  • בחינת טיפולי אוזון להתמודדות עם מחלות עלווה ופירות בכרם
  • פיתוח טכנולוגיות לזיהוי מוקדם של קמחון וכשותית