קו"ק לחוקר במו"פ צפון- מיגל

חוקר בתחום מדעי הצמח, חקלאות , ביולוגיה, הצמח השלם 

מסמכים להגשת מועמדות יש לשלוח  לגב' חיה רק-יהלום, מנהלת מו"פ צפון, ת.ד. 831, קריית שמונה 11016, דוא"ל: hayarak@migal.org.il