שם המחקר Crop Field of research Project title  Starting year Ending year Funding agent
בחינת רשתות בעלות תכונות פיזיקליות ייחודיות, כאמצעי להעלאת היבול  וחסכון במים banana nets Evaluation of nets with unique physical properties, as a mean for yield improvement  and water saving 2019 2022 chief scientist-minstry of afgriculture
פיתוח זני בננה עמידים למחלת פנמה באמצעות עריכה גנומית banana panama disease Developing  TR4 resistant lines, through genome editing 2018 2024 banana board
פיתוח קלונים סבילים למחלת פנמה, בעלי קומה נמוכה וצימוח מהיר, באמצעות סלקציות banana panama disease Developing fast and moderate-height TR4 tolerant lines,   through selections of Taiwanese clones 2018 2024 banana board
פיתוח מחזור גידול מקוצר לצורך שיקום מהיר של פוריות הקרקע banana soil fatigue Developing a shortened crop rotation protocol, for fast and affective soil fertility recovery 2021 2022 JCA
פיתוח ממשק גידול "שורותיים קצר מועד" banana soil fatigue Developing   "double-rows, short term" cultivation protocol     2021 2022 JCA
כימות צריכת מים ודשן בזנים נמוכים במערכת ליזימטרים משקליים banana water use efficiency Determination of water use in low-stature cultivars, using weighing  lysimeters  2021 2022 JCA
חלקת מודל-השקייה מדייקת ע"פ פנמן banana water use efficiency Model plot-precise irrigation, based on daily measurments of evapotranspiration  2021 2022 JCA