כנסי החורף של מו"פ צפון

סדרת כנסי חורף עבור חקלאי הצפון

13/12/2022 כנס ראשון בנושא נשירים 

27/12/2022 שינוי אקלים ומשמעותם

24/01/2023 כנס כרם יין 

7/02/2023 כנס שני נשירים