מו"פ צפון

מו"פ צפון משמש כיחידת המחקר והפיתוח של היצור החקלאי באיזור הצפון. מו"פ צפון הינו תוצר איחוד בין יחידות מו"פ מקומיות שפעלו בעבר בצפון והוא המו"פ האיזורי הפריפריאלי הגדול בישראל בהיקף פעילותו, ומגוון הנושאים, כאשר עיקר הפעילות היא בענפי הצומח. המו"פ פועל כחטיבה עצמאית במיג"ל – מכון למדעי החיים בקרית שמונה, תוך שתופי פעולה בין חוקרי מיג"ל לחוקרי מו"פ צפון לחיזוק החקלאות בצפון.