תכניות עבודה לאבוקדו עמק הירדן, גליל עליון וגליל מערבי 2019

      עמה"י גליל עליון וגליל מערבי                  
מס' תכנית עדיפות פרוייקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנות מחקר בפועל שנות מחקר צפוי יעד תכנית מועד תחילת תכנית היקף היישום המתוכנן תרומה צפויה לאזור במלש"ח הערכת עלות תכנית 2019 באלש"ח
1 2 שולחן מבחן שדה לכנות אבוקדו (מתבצע ב5 אתרים כולל גליל מערבי) הדר כהן/ עמי קינן/ל. רבינוביץ' מחקר/פיתוח 5 4 השבחה 2010 10000 10 70
2 1 תמיכות פיתוח אמצעים נגד קרה - 9 אתרים ל.רובינוביץ  ה.כהן מחקר 2 8 פוריות 2017 10000 80 60
3 1 שולחן שימוש במעכבי צמיחה לעיצוב העץ והגדלת פוריות בזנים פינקרטון ולביא. ל. רובינוביץ פיתוח 1 4 פוריות 2017 5000 10 80
4 1 מדען השפעת מווסתי צמיחה על הקטנת סירוגיות בפינקרטון ו.ירחמוביץ ל.רובינוביץ מחקר 1 3 פוריות 2017 4000 10 70
5 1 פוריות שיפור האבקת אבוקדו האס בעזרת דבורי בומבוס ר.שטרן מחקר 1 3 מניעת סרוגיות 2017 10000 10 70
6 2 מדען השבחה באבוקדו- ו. ירחימוביץ', ל.רובינוביץ' מחקר 8 10 השבחה 2009 5000 20 180
7 1 שולחן השפעה של הגמעת מג'יק על מבנה עץ 'האס' ופוריותו ה. כהן ל.רובינוביץ מחקר 1 3 פוריות 2017 5000 8 10
8 1 פנימי מציאת קלונים עמידים לקרה ובירור מנגנון עמידות ל. רובינוביץ מחקר 1 5 פוריות 2017 2017 40 50
9 1 מדען השפעת מווסתי צמיחה על הקטנת סירוגיות בהאס ו.ירחמוביץ ל.רובינוביץ מחקר 0 3 פוריות  2017 4000 25 70
10 2 מדען בחינת אמצעים למניעת נשירת פרחים וחנטים להעלאת יבול עצי 'האס' לקראת שנת שפל.   א.סמך,ל.רובינוביץ.ו.יריחמוביץ מחקר 1 3 פוריות 2017 5000 20 80
11 2 שולחן נסיונות השקיה בצמתי ניהול א.זילבר מחקר 3 6 פוריות 2015 5000 5 80
12 2 מדען השקייה במי קולחין  באבוקדו ח.טרצ'יצקי מחקר 3 6 פוריות 2016 5000 10 300