ספריית נשירים

דו"חות מסכמים ומאמרים סוגי פירות שנהמיין בסדר עולה
PDF icon השקיה בקולחין-במטע שקד בלביא
חורחה טרציצקי
2018
PDF icon בחינת יישום רחב היקף של חומרים לשבירת תרדמה בנשירים
דר' עומר קראין, אמנון ארז,שרוליק דורון,שמעון אנטמן,יעל גרינבלט
2018
PDF icon חלקות מודל בגליל ובגולן 2017
עמוס נאור
2018
PDF icon הבשלה בדובדבן
דר' עומר קראין
2018
PDF icon כנות תפוח עמידות לכינמת דם 2017
חיים ראובני
2018
PDF icon בחינת רגישות הזן סטרקינג לרמת ריקבון בית הזרעים
ישראל דורון
תפוח 2018
PDF icon הדברת דמטופורה
דר' מרי דפני ילין
2018
PDF icon חיזוי פוטנציאל המים בגזע
עמוס נאור
2018
PDF icon בחינת זני תפוח חוות פיכמן
ישראל דורון,גלית רדל,צליל בראס,אריך וולך, ג'מיל פרחאת
תפוח 2018
PDF icon חלקת כנות בינוניות חוות מתתיהו
ישראל דורון, גלית רדל, נורית בר סיני, יובל עגני
תפוח 2018

עמודים