ספריית הדרים

דו"חות מסכמים ומאמרים שנהמיין בסדר עולה
PDF icon כנס חדשנות בחקלאות 2018 - חוברת תקצירים 2018
PDF icon שימוש בזבוב החיל השחור (Hermatia illucens) להתמודדות עם זבוב הפירות הים - תיכוני ומזיקים נוספים - כנס נשירים ראש פינה 2017
ליאורה שאלתיאל- הרפז, עפר דנאי, עדי יונס, איציק מרטינז
2018
PDF icon בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות
טרצ'יצקי ח., בר-טל א., שנקר מ., אשל ע., כהן ש., רוסו ד., פורמן א., שוורץ א., אפרת י., כהן ה., פרס מ.
2017
PDF icon ניסוי רשתות צל למניעת מלסקו - דו"ח שנה שניה
ניצן רוטמן, צליל באראס
2017
PDF icon הדברה מרחבית, משולבת וידידותית לסביבה של עש התפוח המדומה
אלי הררי, הדס שטייניץ, רקפת שרון, מרים זילברשטיין, נור צ'חנובסקי
2017
PDF icon בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול בהדרים במספר תקופות פנולוגיות ככלי לייעול השימוש במים
עמוס נאור, אמנון שוורץ, שבתאי כהן, אליעזר גולדשמיט, ערן רווה, ניצן רוטמן, מוטי פרס, יוני גל
2017
PDF icon דו"חות שנתיים 2016 – תחום הדרים 2016
PDF icon דוח תמיכות שנת 2016 - תחום הדרים 2016
PDF icon דו"חות שנתיים 2015 – תחום הדרים 2015
PDF icon דו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום הדרים 2015

עמודים