טיפולים להפחתת נזקי השקיה בקולחים בקרקעות כבדות 2018