תכניות עבודה לפטריות 2019

מס' סידורי עדיפות פרויקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנים מתחילת המחקר שנות מחקר שנותרו יעד התכנית מועד תחילת היישום היקף היישום הצפוי תרומה צפויה לאיזור (במלש"ח לשנה)
1 1 תמיכות מ. חקלאות פיתוח טכנולוגיה להכנת  מצעי גידול למגדלי פטריות אקזוטיות בישראל  ע.דנאי פיתוח 2 1 פיתוח מוצר חדש 2015 3,000 טון 30
2 2 תמיכות מ. חקלאות פיתוח תהליכי טיפול לאחר קטיף  לפטריות מאכל ומוצריהן,  לשיפור איכותם והארכת חיי המדף  ע.דנאי פיתוח 1 2 שיפור רווחיות  2017 כל הענף   50
3 1 מדען פיתוח גידול כמהין שחורות כמזון עלית ברמת הגולן ע.דנאי פיתוח 1 2 פיתוח מוצר חדש 2015 1000 דונם בתוך 5 שנים  15
4 1 בארד הגדלת הערך של הפטריות ע. דנאי פיתוח 1 2 שיפור מוצר 2018 כל הענף   50
5 1 ועדת מפ"ק קק"ל פיתוח שיטות להעשרת היער בפטריות מאכל ע. דנאי פיתוח 1 2 תמיכה בגורם ממן 2017 כל הענף   70