תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה לפטריות 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

דר' עפר דנאי

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות

2

דר' עדי יונס

עיבוד פסולת אורגנית חקלאית בעזרת זבוב החייל השחור לקבלת קומפוסט בשל ומזון עתיר חלבונים להאכלת בע"ח

3

דר' עפר דנאי

פיתוח שיטות להעשרת היער בפטריות מאכל

4

דר. עפר דנאי, פרופ' בטי שוורץ, פרופ' יצחק הדר

שיפור הערך של פטריות כמזון רפואי ע"י הגדלת ריכוז האלפא ובטא גלוקנים וויטמין
D ובחינת יעילותם בניסויים פרה קליניים

5

דר' עפר דנאי

פיתוח הגידול של פטריות כמהין בגליל ובגולן


לתקציר תוכניות עבודה פטריות - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום פטריות
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום פטריות
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום פטריות
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום פטריות