תכניות עבודה לפרחים ונישה 2019

מס' סידורי עדיפות פרויקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנים מתחילת המחקר שנות מחקר שנותרו יעד התכנית היקף היישום צפוי תרומה צפויה לאיזור (במלש"ח לשנה)
1 1 מדען פיתוח מערכת טכנולוגית חדישה ליצור מוצרי חקלאות לשיווק מחוץ לעונה מנשה כהן מחקר 1 2 פיתוח שיטת גידול חדשה לאדמונית המתבססת על שליטה בטמפ בית השורשים 2-50 דונם 0.2-5
2 2 פנימי אדמונית עציץ,הורטנזיה מנשה כהן משקי מודל 7 1 פיתוח מוצר חדש 20-50 דונם 0.8-2
3 2 פנימי/יק"א חיזוק ענף הפרחים וצמחי הנוי באזור הגליל המערבי מנשה כהן מו"פ 2 1 הגדלת וגיוון סל המוצרים בתחום הפרחים בגליל המערבי 0-20 1
4 1 תמיכות גידול וטיפוח תות שדה קיצי לאזורי ההר בישראל מנשה כהן ניר דאי מחקר 2 1 התאמת הגידול לתקופת הקיץ בהר הגבוה לשיווק בשוק המקומי 50-150 10
5 2 תמיכות אקלום זנים והתאמת שיטות לגידול אוכמניות בישראל עומר קראין גיא תמיר מחקר 2 1 בניית פרוטוקול גידול להר הגבוה והבינוני 250 10
6   עיסקי גידול שום מזרעים ר.קמינצקי מחקר 5 2 מוצר חדש 500 0.2
7 3 מדען עיבוד פסולת אורגנית חקלאית בעזרת זבוב החייל השחור לקבלת קומפוסט בשל ומזון עתיר חלבונים להאכלת בע"ח ע.יונס פיתוח 3 1 שיפור רווחיות וקיימות   20
8 1 פנימי גלנטמין ונרקיסים  מנשה כהן מחקר 0 1 חדשנות   30
9 1 מדען גידול HEMP לשמן שאול גרף מחקר 1 2 גידול חדש 2022 10
10 2 תמיכות פתוח ענף הפיסטוק עומר/שלומי מחקר 2 8 חדשנות 2024 10
11 1   זני שקד להר הבינוני עומר/שלומי מחקר 2 5 חדשנות 2022 50
12 1   זני אפרסמון ליצוא להר הבינוני אנטמן מחקר 2 5 חדשנות 2022 50