תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה לפרחים 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

מנשה כהן

עציץ פורח-אדמונית

2

מנשה כהן

שינוע אדמונית בין אזורים

3

מנשה כהן

פיתוח מודל צינון לאדמונית הגדלה בקרקע

4

מנשה כהן

טיפוח קווי שושן חדשים

5

מנשה כהן

הורטנזיה כגידול חדש

6

מנשה כהן

הלבורוס לקטיף כגידול חדש בהר הגבוה


לתקציר תוכניות עבודה פרחים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום פרחים
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום פרחים
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום פרחים
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום פרחים