תכניות עבודה סובטרופיים 2019

מס' סידורי עדיפות ל-2019 פרוייקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנות מחקר בפועל שנות מחקר צפוי יעד מועד התחלה היקף היישום המתוכנן תרומה צפויה לאזור במלש"ח לשנה
1 1 תמיכות מניעת נזקי קרה באמצעות רשתות תרמיות והמטרה מעל הנוף נ. גלפז פיתוח 2 3 פוריות 2017 10000 30
2 2 שולחן השבחה וסלקציה של כנות מנגו מרסנות ופוריות בתנאי הארץ  נ. גלפז השבחה 1 15 פוריות 2017 10000 10
3 2 שולחן אינטרודוקציה  נ.גלפז פיתוח 1 10 פוריות 2018 2000 15
4 2 שולחן השפעת ממשק הדישון על יבול מנגו א. זילבר מחקר 3 4 ממש"ק 2013 10000 15
5 1 מדען השבחת זני מנגו י.כהן, ר.דור מחקר 9 1 פוריות 2009 5,000 50
6 1 שולחן הדברת כנימות ר.שרון מחקר 3 5 הגה"צ 2014 10000 2
7 1 מדען לימוד בקרת המעבר לפריחה במנגו בהעדר ובנוכחות עומס פרי ו.ירחיומוביץ פוריות 2 3 פוריות 2017 10000 6
8 1 שולחן הגדלת הפרי של הזן "שלי" באמצעות ציטוקנינים מיקי נוי פוריות 2 1 פוריות 2018 3000 5
9 1 שולחן שימוש ברשתות הגנה למניעת נזקי חום נ.גלפז פוריות 0 3 פוריות 2018 10000 30
                       
                       
      פרוייקט ליצ'י                
מס' סידורי עדיפות ל-2017 פרוייקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנות מחקר בפועל שנות מחקר צפוי יעד מועד התחלה היקף היישום המתוכנן תרומה צפויה לאזור במלש"ח לשנה
1 1 מדען הגדלת פוריות הליצ'י  רפי שטרן מחקר 3 3 פוריות 2016 1000 20