תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה למנגו 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

ש'a עמי קינן, אדולפו לוין

מניעת סרוגיות בזן קיט

2

יובל כהן, ודוד סעדה (מכון וולקני), ראובן דור, מיקי נוי ועמי קינן

השבחה ובירור של זני מנגו

3

כרמית סופר ארד, דר' רקפת שרון, מיקי נוי, קליף להב, מיקי נוי, קליף להב

בחינת יעילות תכשירים כנגד כנימת המגן הרכה של המנגו (כנימת המנגו) Coccus mangiferae /Milviscutulus mangiferae (Green) במטע המנגו והשפעתם על נוכחות האוייבים הטבעיים

4

דר' דוד בן-יקיר, ד"ר ג'ורג' קרבליו, ד"ר רקפת שרון, כרמית סופר-ארד, מיכאל חן, מיקי נוי, קליף להב

פיתוח ממשק להקטנת נזקי תריפסים במנגו

5

אבנר זילבר, עמוס נאור, מנשה לוי, יוני גל, מוטי פרס, ראובן דור, מיקי נוי, נורית בן הגיא, עידן אלינגולד, שמואל אסולין, יובל כהן

השפעת ממשק הדישון על יבול מנגו

6

אדולפו לוין, ורד יריחימוביץ

הפחתת נשירת החנטים להעלאת היבול ב'קנט'

7

אדולפו לוין ומיקי נוי

שיפור הפוריות והפחתת הסרוגיות לטווח הארוך בזן שלי ע"י מועד הגיזום

8

נועם אלקן

טיפול ברקבונות עוקץ בפרי לאחר קטיף (באחסון)

9

נבות גלפז

שינוי מועד קטיף, ק"ל

10

נבות גלפז, רפי שטרן

השריית פריחה מבוקרת לצורך הרחבת עונת השיווק במנגו

11

נבות גלפז

שימוש במתזי ספיקות נמוכות למניעת נזקי קרה וחמסין

תכניות עבודה לזית 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

גיורא בן ארי, אדולפו לוין

הקטנת כוח ניתוק בזיתי מאכל 'מנזנילו' למסיק מכני

תכניות עבודה לליצ'י 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

רפי שטרן

הגדלת פוריות הליצ'י


לתקציר תוכניות עבודה סובטרופיים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום סובטרופיים
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום סובטרופיים
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום סובטרופיים
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום סובטרופיים