תכנית ודוחות עבודהלדוח תמיכות נשירים שנת 2016


תכניות עבודה לתפוחים 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

ישראל דורון

בחינת כנות תפוח בינוניות ומרסנות- פיכמן מתתיהו

2

ישראל דורון

זני תפוח מתתיהו-פיכמן-אבני איתן 2016

3

נילי שמי, שרוליק דורון

ריבוי כנות אירופאיות לתפוח במבנה הסגר במתתיהו –לזנים וחלקות מודל 2016

4

דר' רפי שטרן

אינטרודוקציה ואקלום של עצי פרי נשירים

5

נבות גלפז, דורון הולנד, רפי שטרן

בחינה ופיתוח של כנות תפוח חדשות עמידות לשנטוע

6

ישראל דורון

שנטוע תפוח – כנות תפוח חוות מתתיהו

7

גל ספיר

הוספת כוורת הבומבוס למטע האגס והתפוח לשיפור החנטה וגודל הפרי

8

עומר קריין

מציאת חלופות לאלזודף

9

עומר קריין

שיפור קבלת החלטות בדילול חנטים בתפוח

10

רפי לינקר

אמצעים ממוחשבים להערכת יבול

11

רפי שטרן

דילול תפוח – תכנית ל-2016

12

גל ספיר

רשתות הגנה לכל הזנים בתפעול גמיש

13

רפי שטרן

הסתדקויות בפינק ליידי – תכנית ל-2016

14

דר' רפי שטרן

טיפולי הרביסטה (1-MCP) להפחתת נשירה טרום קטיפית בתפוחי סטרקינג

15

יעל גרינבלט

עיכוב צימוח בעזרת רגליס בזן פינק ליידי

16

יעל גרינבלט, יונתן אברהמס

בחינת רסק גזם כחיפוי קרקע- תפוח ברעם, שזיף להבות הבשן


לתקציר תוכניות עבודה תפוחים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תפוחים
לדו"חות שנתיים 2015 – תפוחים
לדו"חות שנתיים 2016 – תפוחים


תכניות עבודה לגלעיניים 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

שמעון אנטמן

בחינת זנים וכנות בגלעיניים

2

 

(אינטרודוקציה ואקלום של עצי פרי נשירים- מרוכז בתפוח)

3

שמעון אנטמן

בחינת כנות גיזלה בדובדבן

4

שמעון אנטמן

בחינת כנות חדשות למשמש בתנאי שנטוע ובתנאים רגילים

5

אמנון ארז

עיצוב שזיף

6

 

(מציאת חלופות לאלזודף להתעוררות דובדבן– מרוכז בתפוח)

7

רפי שטרן

דילול דובדבן

8 א'

רפי שטרן

דילול כימי אפרסק ונקטרינה

8 ב'

שמעון אנטמן

דילול מכני בגלעינים

9

גל ספיר

האבקה והפרייה בשזיף היפני 'סן-גולד'

10

שמעון אנטמן

פיתוח פרוטוקול גידול והבכרת מישמש, אפרסק ונקטרינה בחממה מחוממת במי שמיר.

11

שמעון אנטמן

פיתוח פרוטוקול לקבלת פרי מוקדם באיכות יצוא בזני דובדבן מוקדמים


לתקציר תוכניות עבודה גלעיניים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – גלעיניים
לדו"חות שנתיים 2015 – גלעיניים
לדו"חות שנתיים 2016 – גלעיניים


תכניות עבודה לאגסים 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

שרוליק דורון, נילי שמי

ריבוי כנות אגס

2

שרוליק דורון

בחינת כנות אגס תחליפיות לחבוש

3

שרוליק דורון

זני אגס חדשים

4

דר' רפי שטרן , ישראל דורון

בחינת צורות עיצוב שונות להפחתת הנגיעות בחירכון

5

דר' רפי שטרן , ישראל דורון

אגס 2020 – שיטות עיצוב

6

 

מציאת חלופות לאלזודף להתעוררות אגס (מרוכז בתפוח)


לתקציר תוכניות עבודה אגסים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – אגסים
לדו"חות שנתיים 2015 – אגסים
לדו"חות שנתיים 2016 – אגסים


תכניות עבודה למיני פירות שונים 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

גל ספיר

הוספת כוורת הבומבוס בקיווי לשיפור גודל הפרי

2

 

(תחליפי אלזודף לקיווי – מרוכז בתפוח)

3

שמעון אנטמן

בירור זני אפרסמון ובחינת הזן טריומף בהר הבינוני

4

שמעון אנטמן

בחינת צורות עיצוב ברימון וזני רימון לעמק החולה


לתקציר תוכניות עבודה למיני פירות שונים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – מינים שונים
לדו"חות שנתיים 2015 – מינים שונים
לדו"חות שנתיים 2016 – מינים שונים


תכניות עבודה להשקייה 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

עמוס נאור

השקיית תפוח במנה מופחתת לאורך זמן

2

עמוס נאור

חיזוי פוטנציאל מים בגזע

3

עמוס נאור

מי קולחים באגס

4

עמוס נאור

חימום מטעים במי שמיר להקדמת הקטיף

5

עמוס נאור

בחינת השקיה בטפטוף זעיר בתפוח

6

עמוס נאור

השפעת השקיה במי קידוחי שמיר על גידולי מטעים בגולן


לתקציר תוכניות עבודה השקייה - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – השקייה
לדו"חות שנתיים 2015 – השקייה
לדו"חות שנתיים 2016 – השקייה


תכניות עבודה להגנת הצומח 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1 א'

מרי דפני ילין

מניעת התפשטות דמטופורה בתפוח על ידי שימוש בחומרי הדברה

1 ב'

מרי דפני ילין

בחינת כנות גפן, נשירים, אפרסמון, ואלות בקרקע נגועה בדמטופורה

 2

מרי דפני ילין

פיתוח ממשק הדברה משולב לדיכוי דמטופורה בעזרת קומפוסט וויסות השקיה

 3

Adolfo Levin, Uri Yirmiya

Factors affecting the development of core rot of apples and development of disease management practices

 4

מרי דפני ילין

חירכון באגס

 5

מרי דפני ילין

חירכון בפינק לידי

 6

ליאורה שאלתיאל הרפז

שימוש בעצי אגס עמידים להתמודדות עם פסילת האגס

 7

חיים ראובני

פיתוח ממשק להדברה משולבת של פסילת האגס

 8

חיים ראובני

פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של מזיקי השקד

 9

חיים ראובני

מעבדת שרות

 10

חיים ראובני

פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של החדקונית רינכית הוורדניים

 11

חיים ראובני

שילוב כנות עמידות בממשק ההדברה של כנימת הדם במטעי התפוח

 12

רקפת שרון

התמודדות עם עש התפוח המדומה בגידולי עצי פרי

 13

מרים זילברשטיין

הקמת פורום פקחי הגה"צ

 14

ליאורה שאלתיאל-הרפז

הפחתת הנזק הנגרם על ידי זבוב התאנה השחור בתאנים

 15

 

בחינת יעילות חומרי הדברה בממשק ידידותי במטעים

 16

שלמה שמיאן

הרחבת יישום מממשק ידידותי בצפון הגולן

 17

משה ראובני

פיתוח ממשק הדברה יעיל כנגד גרב התפוח מבוסס על מערכת תומכת החלטה


לתקציר תוכניות עבודה הגנת הצומח - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – הגנת הצומח
לדו"חות שנתיים 2015 – הגנת הצומח
לדו"חות שנתיים 2016 – הגנת הצומח
לדו"ח תמיכות שנת 2016 – הגנת הצומח