תכניות עבודה תחום נשירים 2019

מס' סידורי עדיפות פרויקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנים מתחילת המחקר שנות מחקר שנותרו
  ממשקי גידול            
1 2 מגדלים בחינת כנות תפוח רפי שטרן/ישראל דורון מחקר 8 4
2 3 מגדלים בחינת זני תפוח רפי שטרן/ישראל דורון מחקר 8 4
3 3   ריבוי כנות אירופאיות לתפוח   מחקר כלול בתכנית מס' 1  
4 1 תמיכות אקלום וחלקות מבחן בנשירים רפי שטרן מחקר 10 5
5 1 מגדלים הסתדקויות בפינק ליידי רפי שטרן מחקר 4 1
6 3 מדען איתור כנות תפוח עמידות למחלת השנטוע נבות גלפז מחקר 3 1
7 1 תמיכות מיזם תחליפי אלזודף  עומר קראין מחקר 5 1
8 3 מגדלים מערכת תומכת החלטה לדילול תפוח עומר קראין מחקר 5 2
9 1 מגדלים הסבת מטעי תפוח קיימים עומר קראין מחקר 1 4
10 1 מגדלים עיצוב מטע צר עומר קראין מחקר 1 4
11 2 מגדלים התאמת מיכון בתפוח לתנאי הארץ יעל זלצר מחקר 1 2
12 1 מגדלים משטר השקיה/דישון לשיפור פוריות בתפוח בזן גאלה עמוס נאור מחקר 1 2
13 2 מגדלים תצפית תפוח גאלה במשק ברנס מול חוות מתתיהו אלון סמך מחקר 1 0
14 2 מגדלים שיפור שתלנות בתפוח שמעון אנטמן מחקר 1 2
15 1 מגדלים תכנית השבחה בתפוח- הכנה עמוס נאור מחקר 1 14
16 1 מדען הקדמת הבשלה בדובדבן עומר קראין מחקר 2 1
17 2 מגדלים שיפור הפריה בשקד בעזרת דבורי בומבוס גל ספיר   1 1
18 2   בחינת זנים וכנות באגס ישראל דורון מחקר 10 5
19 2   זני אגס אירופי ישראל דורון מחקר    
20 3   בחינת כנות אגס תחליפיות לחבוש ישראל דורון מחקר 5 6
21 2   הזן 701 ככנת ביניים לשיפור יבול בספדונה ישראל דורון תצפית 1 0
22 2 תמיכות עיצוב אגס צפוף רפי שטרן מחקר 6 4
23 2 מגדלים קיווי זנים ועיצוב גל ספיר מחקר 8 1
24 2 שה"מ קיווי מועדי דילול גל ספיר מחקר 8 1
25 3 שה"מ השפעת טריפטופן על יבול וגודל פרי בקיוי יעל גינבלט מחקר 8 1
  השקיה            
1 3 שה"מ השפעת טריפטופן על יבול וגודל פרי בקיוי שאדי סרחאן תצפית שדה 2 1
2 3 מדען השקייה מדייקת משמר הירדן עמוס נאור מחקר 2 1
3 3 מגדלים השקיה בקולחין בשקד חורחה טרצ'יצקי מחקר 2 2
  הגנת הצומח            
1 1 חברות בחינת תכשירי הדברה חדשים לחירכון והשפעת תכשירי נחושת על גודל הפרי מרי דפני ילין מחקר 4 4
2 1 מגדלים בחינת עמידות חיידקי חירכון לסטרנר מרי דפני ילין תצפית 4 1
3 1 מדען מערכת ממוחשבת לאיתור חירכון רפי לינקר/מרי דפני ילין מחקר 1 2
4 1 מדען בחינת יעילות תכשירים לעש התפוח רקפת שרון מחקר 3 2
5   תמיכות ממשק ידידותי בשקד רקפת שרון מחקר 6 2
6   מגדלים התמודדות עם ציקדות במטעי השקד רקפת שרון מחקר 1 2
7   מגדלים הדברה משולבת בנשירים בצפון הגולן סמדר אדלין הררי סיוע בהדרכה 5 1