תכניות עבודה להדרים 2019

מס' תכנית עדיפות פרויקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנות מחקר שבוצעו שנות מחקר שנותרו יעד התכנית מועד תחילת היישום היקף יישום צפוי תרומה צפויה לאיזור במלש"ח לשנה
1 1 שולחן פרויקט זנים וכנות לגליל עליון ורמת הגולן + גליל מערבי (זני טבורי אפילים,יפעת,הדס וליים) קנוניץ/ צליל פיתוח ומודל 4 5 הרחבת סל הזנים 2017 5000 10
2 1 שולחן בחינת הקשר בין רמות הנוטריינטים לבין גסות הקליפה בזן 'אורי' גל ספיר מחקר 2 1 איכות פרי 2019 3000 0.5
3 1 שולחן הגברת והעלאת היבול בת"ז טבוריים קרה-קרה וסמי בעזרת חיגור ניצן רוטמן מחקר 2 1 פוריות 2019 1500 2.0
4 2 שולחן הגברת והעלאת היבול במנדרינה הדס בעזרת טיפול בג'יברלין בשיא פריחה ניצן רוטמן מחקר 2 1 פוריות 2019 1500 0.5
5 1 שולחן שימוש בחומרי צמיחה ליצוב פוריות באור גל ספיר/ עינת גירזון מחקר 1 2 פוריות 2020 20000 2
6 2 שולחן הגנה על פירות מנדרינה 'הדס' ממכות שמש ע"י שמוש ברשתות צל ניצן / גל מחקר 2 1 איכות פרי 2019 1500 0.4
7 2 שולחן שימוש ברשתות צל להפחתת קרינה והורדת טמפ' באשכולית אדומה למניעת מכות חום. גל ספיר מחקר 0 3 איכות פרי 2021 10000 1
8 2 שולחן שימוש במווסתי צמיחה למניעת סדקים בטבור בת"ז טבוריים גל ספיר מחקר 0 3 איכות פרי 2021 1500 2
9 2 שולחן העלאת היבול בזן סיגל בעזרת חיגורים ניצן רוטמן/צליל בראס מחקר 1 3 פוריות 2021 1000 0.3
10 2 שולחן הגברת והעלאת היבול בעצי טבורי סמי בעזרת חיגור ניצן רוטמן/צליל בראס מחקר 1 3 פוריות 2021 1500 0.3