תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה לירקות וגד"ש 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז

הפחתת נזקי אקריות הריזוגליפוס בבצל ובשום ע"י דיכוי פטריית הפוזריום באמצעים ידידותיים לסביבה

2

ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז

מציאת סיפי הנזק הכלכלי של כנימת עלה הדגניים בחיטה למניעת הפגיעה ביבול

3

ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז

המגוון הביולוגי במערכות חקלאיות – ניטור ומשמעותו, תת נושא: פלחה

4

מרי דפני ילין, רן חובב

מיגור נגע קשיון רולפסי באגוזי-אדמה בעמק החולה על ידי שילוב של שימוש בזנים עמידים ותכשירי הדברה

5

ד"ר רן חובב

פיתוח ומחקר גנטי של אגוזי-אדמה בעלי גוון תרמיל בהיר בקרקעות עמק החולה

6

ד"ר אופיר דגני

עיטוי כימי לזרעים כנגד מחלת הנבילה המאוחרת בתירס

7

גל ספיר

שיפור האבקה והפרייה באבטיח 'מללי'

8

שאול גרף, מישה כצנלסון

טבילת שננות שום בתכשירים שונים לפני השתילה

9

שאול גרף, שושי פלס

פיתוח ממשק הגנת הצומח בגזר. מוקד מחקרים בחולה 2016

10

שאול גרף

הדברה כימית של כנימת עש הטבק באבטיחי seed-less

11

שאול גרף

מיצוי חמרי מרפא מצמחי א"י


לדו"חות שנתיים 2016 – תחום ירקות וגד"ש
לתקציר תוכניות עבודה ירקות וגד"ש - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום ירקות וגד"ש
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום ירקות וגד"ש
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום ירקות וגד"ש