תכניות עבודה תחום בננות לשנת 2019

מס'  עדיפות גוף מממן שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנים מתחילת המחקר שנות מחקר שנותרו יעדי התכנית מועד תחילת יישום תרומה צפויה לאיזור במלש"ח
1 1  מדען ראשי ומועצת הצמחים התודדות עם מחלת פנמה, בחינה של קלונים טיוואנים עמידים לגורם 'מחלת פנמה' נבות גלפז, מחקר 2 2 איתור זנים עמידים למחלת פנמה  בתנאי הארץ 2020 200
2 1 שולחן זיהוי הגורמים המביאים ל"עייפות הקרקע" ולבעיית השנטוע ולירידה בפוריות של מטעי הבננות בישראל נבות גלפז, דרור מינץ מחקר 3 1 קיצור זמן המחזור והארכת חיי המטע 2020 20
3 2 שולחן אינטרודוקציה ובחינה של זני 'טעם'  נבות גלפז, גל אור מחקר 1 2 הרחבת הצע הזנים 2017 5
4 2 מדען  הנמכת מטעי הבננה באמצעות שימוש בקלונים נמוכים נבות גלפז, יובל כהן מחקר 4 1 הפחתת תשומות וכח אדם 2017 10
5 2 שולחן בחינת ממשק הדחת מלחים מרוכזת לצורך חסכון במנות ההשקיה  נבות גלפז, יאיר ישראלי מחקר 2 3 השקייה מיטבית 2018 10
6 1 מדען  שימוש באוופוטרנספירציה מחושבת  תחת בית הרשת, לצורך שיפור ההשקייה וחסכון במים  שבתאי כהן, נבות גלפז מחקר 3 1 שיפור ההשקיה תחת בית הרשת 2018 5
7 1 יק"א, שולחן בחינת ההשפעה של השקייה במים ברמות מליחות מופחתות על צימוח ויבול הבננה בתנאי מטע נבות גלפז מחקר 3 2 השקייה מיטבית 2020 15
8 1 תמיכות י שימוש ברשתות תרמיות ופנינה כאמצעי להגנה מפני קרות נבות גלפז מחקר 2 1 הגנה על המטע מפני נזקי קרה 2020 30