תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה לבננות עמק הירדן 2015

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

נבות גלפז, יאיר ישראלי ויוספה שחק

שימוש ברשת ירוקה ידידותית לסביבה

2

נבות גלפז, יובל כהן ויאיר ישראלי

הנמכת מטעי הבננה באמצעות חומרים מרסני צמיחה ושימוש בקלונים נמוכ

3

נבות גלפז ויאיר ישראלי

הזנת בננות באשלגן בבית רשת

4

יאיר ישראלי, נבות גלפז

השקיה מתמשכת בטפטפות בספיקה נמוכה בהשקיית יום/לילה

5

שבתאי כהן, יוסי טנאי, נבות גלפז, יאיר ישראלי ואבנר זילבר

המלצות השקייה לבננה בבית רשת: השפעות של שינויים עונתיים בתכונות הרשת

6

נבות גלפז, דרור מינץ, אברהם גמליאל, נורית בן הגיא

זיהוי הגורמים המביאים ל"עייפות הקרקע", בעיית השנטוע, והירידה בפוריות של מטעי הבננות בישראל

7

נבות גלפז

אינטרודוקציה ובחינה של זני 'טעם'

תכניות עבודה לבננות גליל מערבי 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

גל אור, נבות גלפז

שימוש ברשתות תרמיות כאמצעי להגנה מפני קרות, יחיעם, 2015

2

גל אור, נבות גלפז

בחינת מרווחי נטיעה שונים בבננות, מצובה אביב 2014

3

נבות גלפז, גל אור

ניסוי עיבודי קרקע לקראת שינטוע, גשר הזיו, קיץ 2014

4

כרמית סופר-ארד, ד"ר רקפת שרון, ד"ר דנה מנט, דר' גל יעקבי

בחינה של הדברה ידידותית כנגד כנימת הבננה, פנטלוניה Pentalonia nigronervosa על ידי תכשירים מיקרוביאליים מבוססים על פטריות אנטומופטוגניות מהמין Beauveria bassiana


לתקציר תוכניות עבודה בננות - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום בננות
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום בננות עמק הירדן
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום בננות גליל מערבי
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום בננות עמק הירדן
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום בננות גליל מערבי
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום בננות