פרחים - צוות מקצועי

ועדה מקצועית פרחים

שם

כתובת

טלפון נייד

אלקנה בן-ישר

מו"פ-צפון

 

ניר רובין, מנהל תחום

תחנת ניסיונות אבני-איתן

052-4746333

מנשה כהן

מושב נוב 12921

 

פרו' רינה קמינצקי

מינהל המחקר החקלאי ת.ד.6 בית-דגן 50250

 

יחיאל שטיינמץ שה"מ

חספין  12920