ועדה מקצועית פרחים

שם

כתובת

טלפון נייד

אלקנה בן-ישר

מו"פ-צפון

 

שמעון זית, מנהל תחום

מיגל התרשיש 2 אזה"ת הדרומי קרית שמונה

052-5791717

מנשה כהן

מושב נוב 12921

 

פרו' רינה קמינצקי

מינהל המחקר החקלאי ת.ד.6 בית-דגן 50250

 

יחיאל שטיינמץ שה"מ

חספין  12920