הדרים - יעדים

יעדים לשנת 2015

• הרחבת סל הזנים האזורי בעיקר בקליפים
• ייעול השימוש במים
• העלאה וייצוב של היבול בקליפים 4-5 טון/דונם בקליפים החדשים, ושמירה על יציבותו.
• מתן מענה למזיקים ומחלות עיקריים באמצעות ממשק הדברה ידידותי והטמעת טכנולוגיות ירוקות
• שיפור איכות הפרי בקליפים ובאשכוליות, כולל הגנה מפני רוחות.
• שמירת איכות הפרי לאחר הקטיף ומניעת רקבונות
• הטמעת הידע בקרב החקלאים