גד"ש וירקות - יעדים

יעדי תחום גד"ש וירקות במו"פ צפון לשנת 2015

  •  העמקת הידע במחקרים במחלות ובמזיקים שונים בגד"ש וירקות תעשייה, לפיתוח דרכי התמודדות ידידותיות לסביבה להדברתם.
  •  המשך צבירת ידע בבחינת זנים חדשים בגידולי השדה והירקות.
  •  יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים בסיוע מערך הדרכה.